Với mong muốn mang đến cho khách hàng một trải nghiệm khác biệt với phong cách sử dụng di động thời thượng. VinaPhone đã đưa ra đầu số 088 với 1 TRIỆU SIM 10 số VIP. Mục tiêu tiên phong “DẪN ĐẦU ƯU ĐÃI – THOẢI MÁI DATA”, lần đầu tiên VinaPhone thiết kế gói cước Combo –trọn bộ gói cước, tất cả trong 1 - gọi điện thoại, nhắn tin và dịch vụ data cộng với nhiều ưu đãi chưa từng có cho cộng đồng 088. Quý khách có thể lựa chọn các gói cước trả trước tiện lợi, gói cước trả sau Combo ưu đãi phù hợp với nhu cầu sử dụng và thể hiện đẳng cấp của mình.

Với hệ sinh thái đa dạng liên kết với các đối tác, VinaPhone 088 không chỉ mang đến cho Quý khách những ưu đãi về dịch vụ di động mà còn mang đến những ưu đãi về các dịch vụ tiện ích trong cuộc sống thường ngày như: mua sắm, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ ẩm thực, tham gia các sự kiện đặc biệt của VinaPhone, ….

Quý khách hãy chọn những số điện thoại đẹp để thể hiện đẳng cấp vượt trội và cá tính của bản thân tại: http://chonso.vinaphone.com.vn.

Loại

STT

Kiểu số

Mức cam kết

Thời gian cam kết

Ghi chú

(đồng)

(tháng)

1

1.1

0888 xxx.000/111/222/444

300.000

18

x là số bất kỳ

1.2

0888 xxx ABC

300.000

18

A<B<C, ABC liền  nhau

1.3

0888 x ZAAAZ

300.000

18

A= 0,1,2,3,4,5,7

1.4

0888 xx BB.AA/BA.BA/AB.BA

300.000

18

A < B, không bao gồm mục 5.2

1.5

0888 xx 197x/198x/199x/200x

300.000

18

x là số bất kỳ

1.6

0888 AAxxAA

300.000

18

A= 0,1,2,3,4,5,7

1.7

0888 AD.AC.AB/DA.CA.BA

300.000

18

A,B,C,D bất kỳ

1.8

0888 ABCDEF

300.000

18

ABCDEF không liền nhau, A<B<C<D<E<F

1.9

0888 AAAA.xx

300.000

18

A= 0,1,2,3,4,5,7

1.10

0888 ABCDZZ

300.000

18

A<B<C<D, ABCD liền nhau

1.11

0888 0888 xx

300.000

18

x là số bất kỳ

2

2.1

0888 x AA.000/111/222/444

500.000

18

x là số bất kỳ

2.2

0888 xxx 333/555/777

500.000

18

x là số bất kỳ

2.3

0888 x ZAAAZ

500.000

18

A=6,8,9

2.4

0888 xx AA.BB/AB.AB/BA.AB

500.000

18

A < B (không bao gồm mục 6.2)

2.5

0888 AA 197x/198x/199x/200x

500.000

18

x là số bất kỳ

2.6

0888 xx 0123/2345/3456/4567

500.000

18

x là số bất kỳ

2.7

0888 xx 1368

500.000

18

x là số bất kỳ

2.8

0888 66xx66/99xx99

500.000

18

x là số bất kỳ

2.9

0888 AA.BBB.x/AAA.BB.x

500.000

18

A<B (không bao gồm mục 4.5 và 8.9)

2.10

0888 ZZ AB.AB/AB.BA

500.000

18

A<B

2.11

0888 AAA.BCB

500.000

18

A,B,C,D bất kỳ

2.12

0888 AD.AC.AB

500.000

18

B,C,D liền nhau

2.13

0888 AB.AB.BA/AB.BA.AB

500.000

18

A<B

2.14

0888 AAA.xxx

500.000

18

A = 0,1,2,3,4,5,7

2.15

0888 ZZZZ.AB

500.000

18

Z = 0,1,2,3,4,5,7

2.16

0888 ABCD.88

500.000

18

A<B<C<D, ABCD liền nhau

2.17

0888 0888 AB

500.000

18

A<B

2.18

088 8A8A8A.x

500.000

18

x là số bất kỳ

2.19

0888 CC.BB.AA

500.000

18

A,B,C bất kỳ

2.20

0888 ABA ACA

500.000

18

B,C bất kỳ; A=8

2.21

0888 88 ABCD

500.000

18

A<B<C<D, ABCD không liền nhau

3

3.1

0888 x AA.333/555/777

700.000

18

 

3.2

0888 xAAAAx

700.000

18

A = 0,1,2,3,4,5,7

3.3

0888 xx 5678

700.000

18

x là số bất kỳ

3.4

0888 AA 0123/2345/3456/4567

700.000

18

 

3.5

0888 AB.AC.AD/BA.CA.DA

700.000

18

B<C<D, BCD liền nhau

3.6

0888 898966/989866/969688/696988/868699/686899

700.000

18

 

3.7

0888 666.xxx/999xxx

700.000

18

x là số bất kỳ

3.8

0888 ZZZ.ABC

700.000

18

Z = 0,1,2,3,4,5,7

3.9

0888 AAA.BCB

700.000

18

ABC = 6,8,9

3.10

0888 ABA DCD

700.000

18

ABCD = 6,8,9

3.11

0888 CBA.CBA/ACB.ACB/BCA.BCA

700.000

18

A<B<C

3.12

0888 ABA.ABA/BAB.BAB

700.000

18

A<B

3.13

0888 ABC.CBA

700.000

18

A<B<C

3.14

0888 ABB.ABB

700.000

18

không bao gồm mục 5.13

3.15

0888 ABB.CBB

700.000

18

A<B<C

3.16

0888 AAAA.xx

700.000

18

A = 6,9

3.17

0888 ZZZZ.AB

700.000

18

Z = 6,9

3.18

0888 3456 88

700.000

18

 

3.19

088 8989896/0888 998866

700.000

18

 

3.20

0888 888.xxx

700.000

18

x là số bất kỳ

3.21

0888 AAAA 68

700.000

18

A = 0,1,2,3,4,5,7

3.22

08888 AAAA.x

700.000

18

A = 0,1,2,3,4,5,7

4

4.1

0888 xAAAAx

1.000.000

18

A = 6,8,9

4.2

0888 AA 5678

1.000.000

18

 

4.3

0888 xx AAAA

1.000.000

18

A = 0,1,2,3,4

4.4

0888 AA.BB.AA

1.000.000

18

A<B

4.5

0888 AA.BBB.x/AAA.BB.x

1.000.000

18

A,B = 6,8,9

4.6

0888 666.ABC/999.ABC

1.000.000

18

A<B<C, ABC liền nhau

4.7

0888 ABC.ABC/CAB.CAB/BAC.BAC

1.000.000

18

A<B<C

4.8

0888 ABB.CBB

1.000.000

18

A<B<C

4.9

0888 BBBB.AB

1.000.000

18

ABC = 6,8,9

4.10

0888 BBBB.AA

1.000.000

18

AB = 0,1,2,3,4,5,7

4.11

0888 ABCDE.x

1.000.000

18

A<B<C<D<E

4.12

0888 0888 A8

1.000.000

18

 

4.13

0888B 0888A

1.000.000

18

A<B

4.14

088888 x AAA

1.000.000

18

A = 0,1,2,3,4,5,7

4.15

0888 888.ABC

1.000.000

18

A<B<C, ABC không liền nhau

4.16

088 868686 9

1.000.000

18

 

4.17

0888 88 197x/198x/199x/200x

1.000.000

18

x là số bất kỳ

4.18

0888 88.xx.88

1.000.000

18

x là số bất kỳ

4.19

08888 AAAA.x

1.000.000

18

A= 6,9 (không bao gồm mục 8.8)

5

5.1

0888 ZAAAAZ

1.500.000

18

A = 0,1,2,3,4,5,7

5.2

0888 xx BB.AA/BA.BA/AB.BA

1.500.000

18

A<B, AB = 6,8,9

5.3

0888 xx 6789

1.500.000

18

x là số bất kỳ

5.4

0888 AA.BB.AA

1.500.000

18

AB = 6,8,9

5.5

0888 BB.AA.BB

1.500.000

18

A<B

5.6

0888 AA.BB.CC

1.500.000

18

A<B<C

5.7

0888 ZZ AAAA

1.500.000

18

A = 0,1,2,3,4

5.8

0888 AB.AB.AB/BA.BA.BA

1.500.000

18

A<B (không bao gồm 7.12; 8.2; 10.8)

5.9

0888 888.xx8

1.500.000

18

x là số bất kỳ

5.10

0888 xxx.666/888/999

1.500.000

18

x là số bất kỳ

5.11

0888 ABC.ABC/CAB.CAB/BAC.BAC

1.500.000

18

 ABC = 6,8,9

5.12

0888 ABA.ABA/BAB.BAB

1.500.000

18

AB = 6,8,9

5.13

0888 ABB.ABB

1.500.000

18

AB = 6,8,9

5.14

0888 AAAA.BB

1.500.000

18

A<B

5.15

0888 AAAAA x

1.500.000

18

A = 0,1,2,3,4

5.16

0888A 0888B

1.500.000

18

A<B

5.17

0888B 0888A

1.500.000

18

A = 6,8,9; B = 6,9

5.18

0888 888.CBA

1.500.000

18

A< B<C, ABC liền nhau, liền lẻ, liền chẵn

5.19

0888 0888 68

1.500.000

18

 

6

6.1

0888 ZAAAAZ

2.000.000

36

A = 6,8,9

6.2

0888 xx AA.BB/AB.AB/BA.AB

2.000.000

36

AB = 6,8,9; A<B

6.3

0888 AA 6789

2.000.000

36

 

6.4

0888 xx AAAA

2.000.000

36

A = 5,7

6.5

0888 AA.BB.CC

2.000.000

36

ABC = 6,8,9

6.6

0888 888.ABC

2.000.000

36

A< B<C, ABC liền nhau, liền lẻ, liền chẵn

6.7

0888 x AA.666/888/999

2.000.000

36

 

6.8

0888 BBBB.AB

2.000.000

36

AB = 6,8,9

6.9

0888 8888 xx

2.000.000

36

x là số bất kỳ

6.10

0888 AAAAA x

2.000.000

36

A = 5,7

6.11

0888 BBBB.AA

2.000.000

36

AB = 6,8,9

6.12

0888 88 0123/1234/2345/3456/4567

2.000.000

36

 

6.13

0888A 0888B

2.000.000

36

A = 6,8,9; B=6,9

6.14

08888 xx.666/888/999

2.000.000

36

x là số bất kỳ

6.15

0888 888.x88

2.000.000

36

x là số bất kỳ

6.16

0888 x 01234/12345/23456/34567

2.000.000

36

x là số bất kỳ

7

7.1

0888 BB.AA.BB

3.000.000

36

AB = 6,8,9

7.2

0888 ZZ AAAA

3.000.000

36

A = 5,7

7.3

0888 ZZ AB.AB/AB.BA

3.000.000

36

AB = 6,8,9

7.4

0888 8888 AB

3.000.000

36

A<B

7.5

0888 AAAA.BB

3.000.000

36

AB = 6,8,9

7.6

0888 AAAAA x

3.000.000

36

A= 6,9

7.7

0888 88 5678

3.000.000

36

 

7.8

0888A 0888A

3.000.000

36

A = 0,1,2,3,4

7.9

088888 x 666/999

3.000.000

36

x là số bất kỳ

7.10

0888 x 45678/02468

3.000.000

36

x là số bất kỳ

7.11

08888 01234/12345/23456/34567

3.000.000

36

 

7.12

0888 A8A8A8

3.000.000

36

 

8

8.1

0888 xx AAAA

4.000.000

36

A=6,8,9

8.2

0888 585858; 595959; 191919; 919191; 363636; 636363; 262626; 282828; 292929

4.000.000

36

 

8.3

0888A 0888A

4.000.000

36

A = 5,7

8.4

088888 x 888

4.000.000

36

 

8.5

08888888 x8

4.000.000

36

 

8.6

0888 x 56789/13579

4.000.000

36

 

8.7

08888 45678/02468

4.000.000

36

 

8.8

08888 66668/66669/99996/99998

4.000.000

36

 

8.9

0888 AA.BBB.A/BB.AAA.B

4.000.000

36

AB = 6,8,9

9

9.1

0888 AAA.BBB/BBB.AAA

5.000.000

36

A<B

9.2

08888 x AAAA

5.000.000

36

A = 0,1,2,3,4

9.3

0888 9999 69/ 0888 9999 89

5.000.000

36

 

9.4

088888 6789

5.000.000

36

 

9.5

0888A 0888A

5.000.000

36

A = 6,9

9.6

08888 13579

5.000.000

36

 

10

10.1

0888 ZZ AAAA

7.000.000

36

A = 6,8,9

10.2

0888 AAA.BBB

7.000.000

36

B = 6,8,9

10.3

0888 686666/696666/686888

7.000.000

36

 

10.4

08888 x AAAA

7.000.000

36

A = 5,7

10.5

088888 AAAA

7.000.000

36

A = 0,1,2,3,4

10.6

0888 x AAAAA

7.000.000

36

A = 0,1,2,3,4

10.7

08888 56789

7.000.000

36

 

10.8

0888 393939; 797979; 686868; 868686; 898989; 696969; 989898/668866/998899/669966/889988

7.000.000

36

 

10.9

0888 012345/234567

7.000.000

36

 

11

11.1

08888 x AAAA

      9.000.000

36

A = 6,8,9

11.2

088888 AAAA

      9.000.000

36

A = 5,7

11.3

0888 x AAAAA

      9.000.000

36

A = 5,7

11.4

0888 99 8888

      9.000.000

36

 

11.5

886688/996699/998899/668899

      9.000.000

36

 

12

12.1

0888 x AAAAA

    12.000.000

36

A = 6,8,9

12.2

0888 66 9999

    12.000.000

36

 

13

13.1

08888 AAAAA

    15.000.000

36

A = 0,1,2,3,4,5

13.2

0888 66 8888

    15.000.000

36

 

14

14.1

0888 666999/999666/888999/999888/666888/888666

Thỏa thuận

 

 

14.2

08888 9 8888/ 08888 6 8888

 

14.3

08888 88868

 

14.4

0888 88888 x

 

14.5

088888 AAAA

A = 6,8,9

14.6

0888 AAAAAA

 

14.7

0888 123456/345678/456789

 

14,8

08888 AAAAA

A = 6,7,8,9